Coins and Medals Department, Pushkin
Отдел Коллекция Проекты Научная работа отдела Библиотека События Партнеры Меценаты

Rudolf II (1576-1612)

coin

State

Holy Roman Empire

Mint

Wien

Denomination

1 ducat

Date

1593

Material

gold

coin

State

Holy Roman Empire

Mint

Prague

Denomination

1 ducat

Date

1594

Material

gold